18.1 C
تهران
21 اردیبهشت 1400
بانک بخشنامه تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

رفع تعهد ارزی دارندگان صادرات ریالی سال 97 با چه شرایطی پذیرفته خواهد شد؟

بانک مرکزی به تازگی شرایط پذیرش رفع تعهد ارزی صادرات ریالی انجام شده در سال 97 را پذیرفته است که بر اساس آن، صادرکنندگان باید ضوابطی را رعایت نمایند تا تعهد ارزی آنها از سوی بانک مرکزی پذیرفته شود.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، بانک مرکزی بالاخره صادرات ریالی را که از سال 97 معطل مانده بود را پذیرفت و صادرکنندگان این سال می‌توانند صادرات ریالی خود را رفع تعهد ارزی نمایند. اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی رفع تعهد ارزی سالهای 97 تا 1400 صادرات ریالی را پذیرفته اما برای پذیرش رفع تعهد ارزی آن، شرایطی را اعلام کرده است.

بر این اساس، صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی 1397.01.22  لغایت 1397.05.16 به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‎اند، حداکثر تا 1400.01.31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

همچنین، صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.

2‏- در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت.

برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا 1400.04.31 به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروریست، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

نوشته های مرتبط

زنگ خطر تمایل دولت به ارزپاشی و ماندگاری نرخ در ماههای پایانی/ با نرخ تصنعی پول ملی تقویت نمی‌شود

سعید

پای مجلس هم به مسئله توقف فرایند کارت بازرگانی باز شد/ درخواست پورابراهیمی از آیت‌الله رئیسی

سعید

نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۴۰۰ تعیین شد

سعید

ارسال دیدگاه