15.6 C
تهران
28 مهر 1400

برچسب: داوود منظور

تولید صادرات صنعت کشاورزی مالیات معدن ویژه

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی شد

سعید
با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات دولت، داوود منظور به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد. به