15.6 C
تهران
28 مهر 1400

برچسب: انحصار در بازارگاه

بانک تولید تیتر برتر کشاورزی

انحصار بانک عامل در سامانه بازارگاه

سعید
انحصارزدایی از فعالیت بانکی در سامانه بازرگانی توسط یک بانک خاص جدی ترین درخواست تامین کنندگان نهاده های دام و طیور از دولت سیزدهم که